Ådalsprojektet/Ådalens vandringsled

Ådalsprojektet startade hösten 2006 med målet att vandringslederna skulle förbättras i det natursköna Ådalen. Genomgångar i stängsel och övergångar över vattendrag ordnades. Arbetet skedde på frivillig basis av föreningar i byn och markägarna. De föreningar som bidrog med arbetet var OK Orion, Byn på Nätet och Östra Blekinge Hembygdsförening. Projektet medfinansierades genom statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Blekinge. Projektet avslutades i maj 2010 men lever vidare som den ideella föreningen Ådalens vandringsled som bildades den 17 mars 2011. Föreningen består av representanter från deltagarna i "Ådalsprojektet". Karta över leden finns här nedan i pdf-format men kan även fås hemskickad. Beställning görs här>>>!

Karta över vandringsleden
Informationstavlor
Våra stadgar

Bilder från leden


Här kan du följa arbetets gång:

Projektstart

Att bygga en bro

Landgångar

Landgångar del 2

Vårstädning

Invigning etapp 1

Kyrkstigen

Vildmarksleden

Vildmarksleden del 2

Kvarnbron

Övergångar

Övergångar del 2

Övre Kvarnbron

Att färdigställa en vandringsled

Att färdigställa en vandringsled del 2

Invigning etapp 2

Etapp 3

Ådalen blir tillgänglig för rörelsehindrade

Kyrkstigen V. Kråkerum

Röjning

Kyrkstigen södra leden

Kyrkstigen södra leden del 2

Kyrkstigen södra leden del 3

Risbränning

Kyrkstigen södra leden del 4

Stängsel

Markarbete

Järnvägsbron

Invigning etapp 3

Brorenovering

Sommarröjning

Årensning

September 2009

Oktober 2009

Ådalsbron del 1

Ådalsbron del 2

November 2009

Ådalsdikten

Vårröjning

Invigningsklart

Ådalen 1970

Invigning 17 april 2010

Projektslut

Sommaren 2010

Årensning 2010

Dränering Kyrkstigen

Brorensning

Våren/sommaren 2011

Hösten 2011

"Hyddan"

Vårsäsongen 2012

Höstsäsongen 2012

Besök i Ådalen 2013

Vårsäsongen 2013

Sommarvandring 2013

Kvarnen i Kråkerum

Höstsäsongen 2013

Vårsäsongen 2014

Höstsäsongen 2014

Invigning av Kråkerums kvarn 2015

Vårsäsongen 2015

Höstsäsongen 2015

Vårsäsongen 2016

Höstsäsongen 2016

Besök i Ådalen 2017

Vårsäsongen 2017

Höstsäsongen 2017

Vårsäsongen 2018

Höstsäsongen 2018

Vårsäsongen 2019

Höstsäsongen 2019

Vårsäsongen 2020

Höstsäsongen 2020/Vårsäsongen 2021

Höstsäsongen 2021

Vårsäsongen 2022

Höstsäsongen 2022

Vårsäsongen 2023

Höstsäsongen 2023

 Tillbaka till toppen
 


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22 genom Jämjö
 Planeringen om E 22


 JKC 7-9 - 4-6 F-3 Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL