Sommaren 2010

Ådalsprojektet som formellt avslutades innan sommaren lever vidare på egen hand. Under sommaren 2010 har leden hållts efter från sly och gräs efter bästa förmåga. Under hösten ska det bildas en "Ådalsgrupp" bestående av markägare, personer från Ok Orion, Östra Blekinge Hembygdsförening och Byn på Nätet som ska dela upp leden i olika ansvarsområden.

Foto: MoJ-10
Både lie och  röjsåg har använts flitigt

Ny dränering lades nedanför den gamla banvallen. Tyvärr regnade även
denna bort så längre fram i höst tillverkas en brokonstruktion.I arbetet ingår även att hålla efter skötseln av broar och övergångar...


.. hålla efter de röjda slänterna...


.. sopa broarna rena..


..och slutligen: att såga av för lågt hängande grenar


Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL