Röjning

Onsdagen den 22 oktober röjde arbetslaget upp längs etapp 1 - Naturen tar snabbt övertaget - men skam den som ger sig - och till slut blir den åter lättframkomlig - Slänterna ska friläggas för ett öppnare landskap - Välförtjänt vila... - efter fullbordat verk - Den 28 oktober var det dags att ralla grus till den nya nerfarten V.Kråkerum - och mycket grus gick åt - Arbetslaget såg fortfarande pigga ut - Den nya nerfartsskylten - till den nylagda leden - Här läggs nya plankor efter en våldsam kos framfart - Vid middagstid började röjning för etapp 3 - forts. följer.

Foto MoJ-08

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL