Järnvägsbron

Den 8 april var det dags att ta vara på den gamla "Järnvägsbron". Markägare Stefan Bingström flyttade den med hjälp av traktor under helgen. Rälsen inköptes av Stefans far 1966 av Statens Järnvägar för en summa av 100 kr. Arbetet med att få rälsen på plats utfördes med handkraft (6 man krävdes för att lyfta den). Tyvärr uteblev det fina vädret denna dag och arbetet fick avbrytas p.g.a. åska, blixtar och ett riktigt skyfall. - Den 15 april kom solen åter och en extra översyn av Södra leden ned till Järnvägsbron utfördes - En stor mängd  virke fick bäras ner till - dagens projekt - Rälsen riktades in på bästa möjliga sätt och vilar nu tryggt på rejäla plankor (lärkträ så klart) - själva rälsen stagades upp med långa plank - Inga cirkelsågar här inte - Dagens arbetslag invigde bron - som blev stadig och fin samt lämnar fötterna torra - Dagen avslutades med borttagning av  flera luriga stubbar längs etapp 1 - Och så är Etapp 3 vandringsbar och väntar på invigningen lördagen den 18 april kl. 10.00 (samling vid kyrkan ). Vandringen leds som vanligt av Erik Johansson och sker i Östra Blekinge Hembygdsförenings regi. Alla hälsas välkomna! Officiell invigning av Södra leden Etapp 3 beräknas ske våren 2010.

Foto: MoJ-09

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL