Övergångar

Onsdagen den 20 februari inleddes arbetet med att göra "vildmarksstigen" ännu mer lättillgänglig - motorsågen användes till de största träden för övrigt sker den mesta sågningen för hand - bitvis är det rena lervällingen så övergångar är ett måste men först fylls underlaget med sten och träd - övergången är snabbt på plats - Ett träd på väg upp mot land - Förlängning av bron - allt för en säkrare överfart - som stabilisering och hållbarhetstest på samma gång - trä på ena sidan - och sten och jord på den andra - tredimensionell bild - Nu kommer man över torrskodd. Nästa gång får vi följa arbetet med byggandet av nästa övergångsdel samt upprensning fram till nästa planerade brobygge "Den övre kvarnbron".

Foto: MoJ-08

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL