Brorenovering

Onsdagen den 22 april  förbättrades delar av vandringsleden genom borttagning av taggtråd i direkt anslutning till genomgångarna - Dagen avslutades med att ett räcke sattes dit på "Järnvägsbron" - Den 29 april var det sista dagen för arbetslaget att jobba innan sommaruppehållet. Dagens projekt var att renovera bron till "pulkabacken" samt att göra vägen dit säkrare. Detta med tanke på alla besökare som kommer när barnen från Kyrkskolan ska sjunga in våren den 8 maj - Bron lyftes av handkraft - och stagades upp underifrån samt vid broändarna  - efter mycket slit var bron åter stabil och rak - Arbetslaget tog en välförtjänt fika - innan arbetet med att höja säkerheten och framkomligheten ner till bron inleddes -  Till räcket användes rejäla ekstolpar och plankor av lärkträd - och visst ser stigen mer tilltalande ut när räcket kom på plats? - Arbetet i Ådalen tar nu sommaruppehåll och beräknas återupptas någon gång i september. Avslutningsvis vill vi uppmana alla till att ta del av vår vackra led mitt i byn!

Foto: MoJ-09


Inför vårsång i Ådalen den 8 maj smyckades bron


Den 13 maj rensades banvallen upp längs Ragnars Väg Ett stort tack till
kyrkvaktmästare Anders Olausson för lån av traktor och släp!

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL