September 2009

Under september månad arbetades det i Ådalen varje onsdag. Det röjdes längs alla sträckningarna. Ett stort träd hade fallit över leden i V. Kråkerrum  och arbetslaget fick rycka ut. Kullarna i Ö. Kråkerum rensades på mer sly och hagtornsbuskar allt för ett öppnare landskap med fler örter och blommor. Det röjdes för den nya bron till "skidbacken"  och en ny genomgång sattes upp vid nedfarten mellan järnvägsbron och vattenfallet samt lagade genomgången norr om skidbacken.

Foto: MoJ-09


Platsen för den nya bron till skidbacken samt Kyrkstigen södra leden


"Läktaren" för alla som vill se barnen sjunga in våren rensades kraftigt


Vandringsleden åter lättframkomlig efter en månads röjning
 

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL