Kyrkstigen

Onsdagen den 17 oktober inleddes arbetet med "Ådalsprojektets" etapp 2 med noggrann rekognicering - Det märks att den gamla kyrkstigen inte används så flitigt numera - Det gamla vändkorset står stadigt kvar - och endast kärnan är rutten - Det var närmast ren vildmark som mötte arbetslaget - men efter en första upprensning - sågande och klippande - samt en hel del krattning - och självklart borttagandet av gammal "otäck" taggtråd - nådde arbetslaget med Erik Johansson i spetsen äntligen fram till ån där fler spännande byggprojekt väntar.

Foto: MoJ -07

 
 


Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL