Ådalsvandring

När majsolen strålar och

björkarna susar

och himlen är alldeles blå

gör vännen och jag liten

tur ner i dalen.

Ny vandringsled där skall

vi gå.

Det kvittrar och piper

bland buskar och tuvor.

En fågelsång jublande

glad

ger hjärtat en känsla vi ej

kan beskriva,

en njutning av säreget slag.

Den vårfräscha grönskan

är balsam för själen

och lönnarna står i full blom.

Violer och smörblommor,

hundkex och gökärt

är glimtar av vår rikedom.

Att fritt kunna ströva i pa-

radislandskap

och njuta helt gratis är

stort,

långt mer värt än det, som

kan köpas för pengar.

Naturskön vår bygd Ska-

parn gjort.

Den anlagda stigen går

bitvis i dalen

och sedan på höjderna

upp.

Jag tror, att den mäktiga

landisen slipat,

och här format märkliga

gupp.

Och plötsligt så hör vi ett

brus bortom kullen

och stigen leder oss

dit,

där Jämjöåns vatten tar

krumsprång och bildar

en fors över åldrad gra-

nit.

Att detta är höjdpunkten

på promenaden

vi enades om, när vi såg

det skummande vattnet,

en matta av blommor

och dal, som i blickfånget

låg.

Så kom kära vänner! Följ

med på en vandring

bland blommor och bu-

gande träd!

Låt ögonen le emot smör-

blommors solglans!

Åt hembygdens fägring er

gläd!

Karin Hartler