Ådalen blir tillgänglig även för rörelsehindrade

Naturvårdsområdet Ådalen i Jämjö har genom ett projekt i bygden nu gjort det möjlighet att vandra längs de gamla stigarna. Nu börjar etapp tre som skall ge tillgänglighet för rörelsehindrade.

Projektet leds av internetföreningen Byn på Nätet och projektledare är Erik Johansson Jämjö. Välkänd lärare och även känd för sitt mångåriga och kunniga engagemang för naturvård i Blekinge. Arbetet med att rusta upp de gamla vandringslederna har gjorts av frivilliga och tillsammans med föreningar i bygden.

Rörelsehindrade
Projektet går nu i en tredje del och nu skall en del av vandringslederna anpassas och göras fysiskt tillgänglig för personer med rörelsehinder men givetvis även för besökare med barnvagnar att ta sig fram.

- Det har varit och är ett fantastiskt projekt säger Erik Johannson. - Folket i byn och trakten vill alla vara med och ibland har vi faktiskt fått tacka nej till en del då vi varit för många säger en glad Erik.

Det är samling vid vattenverket i Jämjö och med Gatuparkchefen i Karlskrona Karl-Johan Svärd och Carina Mattisson och Billy Lannér som företräder HSO. HSO är en samarbetsorganisation för ett trettiotal Handikappföreningar i Blekinge. Från Byn på Nätet som driver projektet finns Bengt Grönblad och Jörgen Walter.

Bron
Tanken är att leden som anpassas för rörelsehindrade och skall börja någonstans vid vattenverket vid Ådalsvägen i Jämjö och sedan via bron passera ån och sedan svänga av bort mot det nya bostadsområdet vid Ravinvägen strax norr om den gamla banvallen.

- Marken här ägs av kommunen berättar Karl-Johan Svärd då vi gått över bron. - Bron här är kommunens ansvar och den måste vi åtgärda säger han. - Bron är idag inte i bästa skick.  Tätortsnära skogar är en viktig del i miljön och Ådalen är ett speciellt område enligt Svärd.

En del arbete krävs för att göra vandringsleden tillgånglig för handikappade. Över de delar som är vattensjuka måste spänger byggas och likaså grindar där som finns stängsel. Marken kommer att behöva förstärkas och bänkar kommer även att behövas på olika ställen. Detta för att personer med olika handikapp skall ha möjlighet att vila.

Framtiden
De två första etapperna är nu klara på att återställa Ådalens gamla vandringsleder. Ett hot som vilat över området under många år är den framtida dragningen av E 22:an som nu går som ett dike rakt genom Jämjö. Frågan är nu avgjord och om det nu någon gång blir en ny väg kommer den att gå norr om både samhället och Ådalen.

I området där den planerade leden slutar finns den gamla stensatta järnvägsbron som byggdes till järnvägen som invigdes 1899. Det finns ett starkt önskemål bland bybor och andra att man frilägger bron från träd och sly så att den syns. Det skulle bli ett fint avslut eller start på denna del av vandringslederna i Ådalen.

Järnvägen och därmed även bron var en förutsättning för inte bara för Jämjös utan hela östra Blekinges utveckling en gång i tiden.

Text och foto
Ingmar Elofsson
ingmar@comsek.seErik Johansson projektledare, Jörgen Walter Byn på Nätet, Carina Mattisson och Billy
Lannér, HSO, Karl-Johan Svärd Gaturparkchef Karlskrona och Bengt Grönblad Byn på
NätetBron i Ådalen i vinterskrud


Jämjö Kyrkskola som traditionellt sjunger in våren i Ådalen kan glädja sig åt att
området nu rustats uppBron vid den gamla banvallen vid Ådalen


Banvallen i Jämjö i början på 1900-talet

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL