Vildmarksleden

Att göra den gamla kyrkstigen (än så länge mer lik en vildmarksled) tillgänglig påbörjades under okt/nov månad. Bara det "bästa" virket är gott nog, lärkträ. I miljöprojekt duger det inte att använda tryckimpregnerat virke - efter mycket möda var så virket på plats i dalen - nu var det dags att hämta verktyg - jämna ut slänten och staga upp vallen ingick i steg ett - det gäller att placera plankorna så de står emot trycket - och efter mycket grävande, räfsande och snickrande - var så leden lättframkomlig - under del 2 får vi följa arbetet fram till ån samt andra etappens första brobygge.

Foto: MoJ -2007

 
Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL