Markarbete

Den 18 mars förberedde arbetslaget vandringsleden inför kommande veckas beställda minigrävare. Först samlades gammalt ris ihop för eldning - och nergången vid den gamla banvallen markerades - träd som stod i vägen togs bort (dock inte den vackra björken på bilden) - Även denna gång tog sig elden - och till slut var "udden" städad och fin - Den 25 mars eldades det sista upp vid banvallsnergången - och den beställda minigrävaren kom till hjälp - vilket var tur med tanke på alla rötter som grävdes fram - Under tiden plockade två man ner det gamla stängslet vid nerfarten från Ådalsvägen - och kanske kan det återigen bli en pulka och skidbacke här - Minigrävaren med förare (Jan Magnusson) grävde på snabbt och effektivt - Det blev en del grävande för hand så en fikarast behövdes ändå - Det börjar att skimra lite längs den nya vandringsleden och man kan föreställa sig hur vackert det blir när den invigs - backar och kullar schaktades bort - och rötter och stenar rensades bort - 1 april grävdes  det vid banvallsnergången - De sista rötterna togs bort - och hela gångvägen krattades - Nere vid ån sattes de sista stängselstolparna på plats.

Foto: CoJ-09


Bara vitsipporna fattas

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL