Uppstart etapp 3

Tisdagen den 23 september var det uppstart för Ådalsprojektet Etapp 3. Billy Lannér och Carina Mattisson från HSO Blekinge (Handikappförbundens samarbetsorgan) var på plats samt Kommunens Karl-Johan Svärd (gatu/parkchef). Projektledare Erik Johansson visar sträckningen av den nya leden på kartan.(och fler än en önskade att de hade tagit på sig "rediga" skor). Denna del av vandringsleden ska göras så handikappvänlig det bara går för att så många som möjligt ska kunna ta del av den vackra miljön i Ådalen. - Den gamla bron till skidbacken sjunger på sista versen men då ansvaret för den vilar på kommunen lovar Karl-Johan att en ny ska stå klar till våren - Ingemar Elofsson, Bas Blekinge samt Blekingeposten var på plats och dokumenterade det hela (läs om det i Bas Blekinge v. 40 - Även denna sträckning är mer vildmark än vandringsled - men till slut tittar den gamla järnvägsbron vid kyrkan fram och man inser ledens potential.

Foto: MoJ-08
Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppenEv. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL