Projektslut

Efter 4 års arbete och drygt 2000 ideella arbetstimmar avslutades Ådalsprojektet den 31 maj. Arbetet med att underhålla leden kommer dock att fortsätta. Exakt på vilket sätt beslutas efter sommaren. Dock är det klart att Byn på Nätet, Ok Orion samt Östra Blekinge Hembygdsförening även i fortsättningen tar sitt ansvar för att leden är framkomlig. Under april och maj månad gjordes de sista förbättringarna inför sommaren. Delar av leden fick kantstöd - och jämnades ut - vilket tydligt märks framförallt när det har regnat - Skyfallen i maj spolade bort delar av underlaget på södra leden - men en dränering i lärkträd gör förhoppningsvis susen - Dessutom är den ju snyggare än ett plaströr - Fiberduk lades under övergångarna för att minimera underhållet sommartid - En och annan stock togs upp ur ån - Sista officiella arbetsdagen gjordes även en genomgång för hästrädda samt för de som inte vill gå hela leden - Efter nydikning i västra Kråkerum har delar av Kyrkstigen blivit blötlagd och en ny spång byggdes för en torr övergång - Ett räcke sattes upp för säkrare nedfart till Övre Kvarnbron - avslutningsvis det färdiga räcket och den nya spången. Arbetslaget tar nu sommaruppehåll men lovar att rycka in när det behövs. Synpunkter om leden tas tacksamt emot på e-postadress: bynpanatet@telia.com

Foto: MoJ-10

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL