Kyrkstigen södra leden del 2

Onsdagen den 19 november bars det ner ännu mer brädor till övergångarna - Pålarna slås ner ca 1.5 m ner i marken för bästa möjliga förankring - och så vågrätt som naturen tillåter - Här görs grunden för en sträckning mellan övergång tre och fyra - Här övergång fyra - Efter mycket pålsättning gick till slut skaftet av på släggan - Vid åkröken ska övergång sex byggas - Onsdagen den 26 november levererades virket som ska användas till själva gångytan på övergångarna - brädorna skruvades snabbt på plats - så att arbetslaget fick en fin fikaplats - Här läggs sista brädan på övergång ett på plats - På övergång två jobbas det på - och ramar skruvas dit - samt de sista gångbrädorna - Under tiden tillverkas övergång fem - Premiärtur över övergång två - Slutligen övergång ett färdigställd

Foto: MoJ-08

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen 


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL