Att färdigställa en vandringsled

Att färdigställa en vandringsled kräver mycket planering (arbetet inleddes 1 april)! Grundtanken är att så många som möjligt på lättaste sätt kan få ta del av Ådalens vandringsled. En mängd enstolpar som markering har satts ut - samt skyltar vid de olika nedgångarna - Alla broar har fått förlängda "landgångar" - för säker nedstigning - Här framtagning av fyllnadsmassa till brofästena - Räfsning samt borttagning av sly - Uppsättning av genomgång för att hålla kreaturen borta samt minimera risken för elstötar för vandringssugna - Till slut blev åkerkanten en lättframkomlig sträcka - Avslutningsvis landgång med marina anor.

Foto: MoJ -08
Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL