Kyrkstigen V. Kråkerum

Fredagen den 10 oktober satte arbetet i Ådalen fart igen. Denna gång var det nerfarten till Kyrkstigen som stod i fokus. Midjehög sly och björnbärsris gjorde att man knappt kom fram där - men först flyttades inhägnaden ut ett par meter - och grövre ungträd togs bort - Särskilt flitiga kyrkbesökare finns ej i byn, i vart fall inte gående sådana - Här avslutades arbetet  med Kyrkstigen våren 2008 - Karl-Erik med röjsåg banade väg - Onsdagen den 15 oktober fortsatte arbetet med att röja Kyrkostigen ner till - Övre Kvarnbron - När allt sly är borta liknar det alltmer en stig igen - En gammal stock fungerar bra som naturlig fyllnadsmassa i ett djup dike - och till slut är det rensat fram till ån - Denna dag gjordes även en del röjning vid nerfarten Ö. Kråkerum.

Foto: MoJ-08

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL