Risbränning

Onsdagen den 21 januari återupptogs arbetet nere i Ådalen med att sätta upp kartor vid de olika nergångarna till Kyrkstigen - allt för att ingen ska gå vilse - Höstens röjning ledde till att stigen kantades av stora högar av sly och ris - efter flera timmars eldande var en stor del av riset borta - Den 28 januari planerades arbetetet med sista delen av Södra leden som leder upp till banvallen vid kyrkan - Här den gamla "Järnvägsbron" som i dag är avstängd pga säkerhetsskäl - Det blev ännu mer risbränning  denna vecka - och bitvis var lågorna flera meter höga (flera i arbetslaget har brända ögonbryn m.m.) - Röjningen vid nerfarten längs banvallen tog fart men den får vi följa i nästa del. Slutligen har även Kyrkstigen Ö. Kråkerum blivit utmärkt.

Foto: MoJ-09

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL