Hösten 2011

Höstarbetet började redan i slutet av augusti med röjsåg och sekatör längs leden. Det idealiska sommarvädret (för växter i vart fall) gjorde att brännnässlor, gräs och buskar växte i en otrolig fart. Under sensommaren röjde Eon längs kraftledningarna. Arbetslaget i Ådalen har lagt ner åtskilliga timmars arbete för att forsla ihop och elda upp buskar och träd efter helikoperröjningen. Under hösten har 3 nya kullar röjts vilket om möjligt gör vår dal ännu skönare till våren. Nya spångar  har lagts på plats vilka fyller sin funktion särskilt väl efter den blöta hösten. Slutligen byggdes en rast och grillstuga nedanför "pulkabacken". Denna kan ni läsa om i ett särskilt reportage längre fram.

Foto: MoJ-11
Järnvägsbron lagades och alla övergångar och broar kontrollerades.


Första hösteldningen i början av september


Även baksidan av kullen som röjdes under våren röjdes upp


I vanlig ordning ingår fria män i Guds natur


I september föll den gamla pilen vid Kvarnbron...


..med hjälp av rejäl blåst och möjligen ett blixtnedslag


Ett tjugotal bål blev det under hösten

 


Ny vy


Fria män tar välförtjänt vila


Ny frilagd kulle


I november röjdes det längs Södra leden


Underhåll utförs kontinuerligt


Ett tiotal meter mindre taggtråd  i dalen


Förlängning av spången i Östra Kråkerum


Avslutningsvis lades en rejäl spång på väg upp till vattenfallet

Startsidan Ådalsprojektet

Tillbaka till toppen


Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL