Jämjö Sockenråd



Kontaktpersoner: ordförande Stefan Sjödahl tel. 0455 - 506 88
sekreterare Ann-Margret Ahlin tel. 0455 - 504 60







 





Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22



 Kyrkskolan
 



 Blekingeposten
 Din lokaltidning





 HSSL