Föräldrar För Ungdomar


Denna föräldraförening har öppet på ungdomsgården och idrottshallen på lördagar mellan klockan 19.00 - 24.00. Fler aktiva föräldrar behövs, ca 1 kväll/termin, gärna fler! Föreningen är öppen för alla som vill vara med och stödja barn ochungdomars behov och intressen. Vi vill skapa en god miljö och motverka droger och kriminalitet inom Jämjö med omnejd.

Detta gör vi genom:
- synas ute på "byn"
- aktiviteter för ungdomar bl.a LAN
- utbildning för vuxna
- vara uppmärksamma på vad som händer omkring oss
- samarbetar med fritidsgården och fältassistenten.

Har ni frågor eller är intresserade av att deltaga i någon verksamhet så tag
kontakt med Lotta Wernered, tel: 0455 - 505 95, 0709 - 30 35 50.
 
 

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL