Miljöanpassning av E22:an Jämjö

Under september månad kunde man börja skönja det färdiga resultatet av ombyggnaden av Jämjö centrum och möjligheten gavs att övningsköra i den nya rondellen. Färdriktningen ändrades dock flera gånger så man mötte dagligen någon komma från fel håll. Under oktober fokuserades det på ljussättning, räcken och stensättning längs Kyrkskolan. De två första veckorna i november finslipades stensättningarna och centrum sopades rent från grus och sten. Har ni några synpunkter eller bilder från ombyggnaden skicka dem till bynpanatet@telia.com så publicerar vi dem. Läs mer på Trafikverkets hemsida här>>>!

Foto: MoJ-10
V.40 sattes den nya hållplatsen upp


Körfältet längs Jämjö torg invigdes


vy mot Karlskrona


Nya fina lyktstolpar sattes på plats


Men framför allt kan v.40 sammanfattas av varning för trafikljus...


.. rödljus och köbildning i centrum.


Stora delar av trottoarerna asfalterades klart under v.40-41

 


Jämjös nya "busstorg" tog form v. 41


Närbild på vår nya centrumbelysning


V. 42 sopades gruset bort inför asfalteringen


Sträckan mellan Nära dej och Ica stängdes av och köbildning var åter ett¨...


..faktum, men jämnt och fint blev det


V. 43 målades alla linjer och trottoarerna blev färdigasfalterade
Rondellen äntligen klar att använda från alla håll


Veckan avslutades med att de sista räckena och plantorna kom på plats


Under v. 43 och v. 44 sopades centrum rent och ett nytt räcke (till sorg för
alla cykeltrixande ungdomar i byn) sattes upp vid gamla Tempo. Arbetet
avslutades officiellt fredagen den 12 november.


Jämjö centrum invigdes under Jämjödagen den 28 maj 2011 och visst blev
det till det bättre!Tillbaka till toppen

Del 1

Del 2

Ev. felaktigheter på sidorna mailas till IT-coacharna i Jämjö
Byn på nätet presenteras av den ideella föreningen Jämjö Byn på nätet.


 Läs mer här>>>!
 När går bussen till Jämjö?
 Tidtabeller finns här!

 E 22:a genom Jämjö
 Planeringen om E 22 Kyrkskolan
  Blekingeposten
 Din lokaltidning

 HSSL